Zhonghua fo jiao shi. Xizang fo jiao shi juan

中华佛教史. 西藏佛教史卷 /

Level C c.801.L /513528 Available  Request
Full title: Zhonghua fo jiao shi. Xizang fo jiao shi juan / Wang Yao zhu ; zong zhu bian Ji Xianlin, Tang Yijie.
中华佛教史. 西藏佛教史卷 / 王尧著 ; 总主编季羡林, 汤一介.
Main author: Wang, Yao, 1928-
Other authors: Ji, Xianlin, (Editor)
Tang, Yijie, (Editor)
王尧, 1928-
季羡林,
汤一介,
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.