Xiao jie : lao dong de quan li : Zhongguo dong nan yan hai yu dong bei cheng shi de dui zhao can kao

小姐 : 勞動的權利 : 中國東南沿海與東北城市的對照參考 /

Level C c.217.L /504491 Available  Request
Full title: Xiao jie : lao dong de quan li : Zhongguo dong nan yan hai yu dong bei cheng shi de dui zhao can kao / Pan Suiming ... deng zhu.
小姐 : 勞動的權利 : 中國東南沿海與東北城市的對照參考 / 潘綏銘 ... 等著.
Alternative titles: Zhongguo dong nan yan hai yu dong bei cheng shi de dui zhao can kao.
Female sex workers : the rights of labor :
中國東南沿海與東北城市的對照參考.
Corporate Authors: Zhongguo ren min da xue. Xing she hui xue yan jiu suo.
中國人民大學. 性社會學研究所.
Other authors: Pan, Suiming, 1950-
潘綏銘, 1950-
Format: Book           


Other authors: Pan, Suiming, 1950-
Corporate Authors: Zhongguo ren min da xue. Xing she hui xue yan jiu suo.
Language: Chinese
Published: Xianggang : Xianggang da dao chu ban she, 2005.
香港 : 香港大道出版社, 2005.
Classmark: c.217.L /504491
Subjects:
ISBN: 9889803755
9789889803759