Zhongguo mi jing Alashan Alxa : a mysterious area of China

中国秘境阿拉善 Alxa : a mysterious area of China /

Level E MDVD24 /9473 Available  Request
Full title: Zhongguo mi jing Alashan [videorecording] = Alxa : a mysterious area of China / Shanxi dian shi tai ; Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin yi zhi ; Zhonghua ren min gong he guo wen hua bu dui wai wen hua lian luo ju chu pin.
中国秘境阿拉善 Alxa : a mysterious area of China / 陕西电视台 ; 中外文化交流中心 译制 ; 中华人民共和囯文化部对外文化联络局 出品.
Alternative titles: Alashan
Alxa :
阿拉善
Corporate Author: Shanxi dian shi tai.
, Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin (China)
, China. Dui wai wen hua lian luo ju.
陕西电视台.
中外文化交流中心 (China)
China. 对外文化联络局.
Other authors: Luo, Min.
Zhao, Xuezhi.
Xu, Bing.
罗敏.
赵學智.
许兵.
Format: DVD           


Other authors: Luo, Min., Zhao, Xuezhi., Xu, Bing.
Corporate Author: Shanxi dian shi tai., Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin (China), China. Dui wai wen hua lian luo ju.
Language: Chinese
Multiple
Published: [Beijing] : Zhonghua ren min gong he guo wen hua bu dui wai wen hua lian luo ju, [2006]
[北京] : 中华人民共和囯文化部对外文化联络局, [2006]
Classmark: MDVD24 /9473
Subjects:
Production Credits: Zong bian dao, Luo Min ; bian dao, Zhao Xuezhi ; zhi pian, Xu Bing ; she xiang, Ma Xing.