Regulations of worship during menses

Level B N297.38 /501544 Available
Full title: Regulations of worship during menses / Muḥammad Mustafā al-Jibāly = Aḥkām al-ʻibādah lil-ḥāʼiz̤ / Muḥammad al-Jibālī.
Alternative titles: Aḥkām al-ʻibadah lil-ḥāʼiḍ
Main author: Jibālī, Muḥammad Mustafā
Format: Book