Hui gui xian shi : Taiwan 1970 nian dai de zhan hou shi dai yu wen hua zheng zhi bian qian

回歸現實 : 台灣1970年代的戰後世代與文化政治變遷 /

Level C c.208.h.7 /451985 Available
Full title: Hui gui xian shi : Taiwan 1970 nian dai de zhan hou shi dai yu wen hua zheng zhi bian qian / Xiao Aqin.
回歸現實 : 台灣1970年代的戰後世代與文化政治變遷 / 蕭阿勤.
Alternative titles: Taiwan 1970 nian dai de zhan hou shi dai yu wen hua zheng zhi bian qian
Taiwan yi jiu qi ling nian dai de zhan hou shi dai yu wen hua zheng zhi bian qian
Return to reality :
台灣1970年代的戰後世代與文化政治變遷
台灣一九七〇年代的戰後世代與文化政治變遷
Main author: Xiao, Aqin.
蕭阿勤.
Format: Book           
Edition: 2 ban.
2版.


Language: Chinese
Published: Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan she hui xue yan jiu suo, Minguo 99 [2010]
台北市 : 中央研究院社會學研究所, 民國99 [2010]
Classmark: c.208.h.7 /451985
Subjects:
Series: TRCCS
Taiwan Resource Centre for Chinese Studies
中央研究院社會學研究所專書 ;
Bibliography: Includes bibliographical references (p. [417]-461) and indexes.
ISBN: 9789860232264
9860232261