Kejia zu qun yu zai di she hui : Taiwan yu quan qiu de jing yan = Hakka ethnic and local society : the experiences of Taiwan and global

客家族群與在地社會 : 臺灣與全球的經驗 = Hakka ethnic and local society : the experiences of Taiwan and global /

Level C c.122.k.3 /451781 Available
Full title: Kejia zu qun yu zai di she hui : Taiwan yu quan qiu de jing yan = Hakka ethnic and local society : the experiences of Taiwan and global / zhu bian Qiu Changtai, Xiao Xinhuang.
客家族群與在地社會 : 臺灣與全球的經驗 = Hakka ethnic and local society : the experiences of Taiwan and global / 主編丘昌泰, 蕭新煌.
Alternative titles: Hakka ethnic and local society :
臺灣與全球的經驗
Other authors: Qiu, Changtai.
Xiao, Xinhuang.
丘昌泰.
蕭新煌.
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.


Other authors: Qiu, Changtai., Xiao, Xinhuang.
Language: Chinese
English
Published: Taibei Shi : Zhi sheng wen hua : Zhong da chu ban zhong xin, 2007.
台北市 : 智勝文化 : 中大出版中心, 2007.
Classmark: c.122.k.3 /451781
Subjects:
Series: TRCCS
Taiwan Resource Centre for Chinese Studies
Guo li Zhong yang da xue Kejia xue yuan Kejia yan jiu xi lie cong shu.
國立中央大學客家學院客家研究系列叢書
國立中央大學客家學院客家研究系列叢書.
Bibliography: Includes bibliographical references (p. [515]-563).
ISBN: 9789577296733
9577296734