Zhongguo li shi yan jiu gong ju shu xu lu

中國歷史硏究工具書叙錄 /

Level C c.10.L /745840 Available
Full title: Zhongguo li shi yan jiu gong ju shu xu lu / Zeng Yingjing bian zuan.
中國歷史硏究工具書叙錄 / 曾影靖編纂.
Alternative titles: Research tools to Chinese history
Main author: Zeng, Yingjing.
曾影靖.
Format: Book           


Language: Chinese
Published: Xianggang : Long men shu dian, 1968.
香港 : 龍門書店, 1968.
Classmark: c.10.L /745840
Subjects: