Zai zao de zu xian : xi nan bian jiang de zu qun dong yuan yu Lahu zu de li shi jian gou

再造的祖先 : 西南边疆的族群动员与拉祜族的历史建构 /

Level C c.122.z.10 /981876 Available  Request
Full title: Zai zao de zu xian : xi nan bian jiang de zu qun dong yuan yu Lahu zu de li shi jian gou / Ma Jianxiong zhu.
再造的祖先 : 西南边疆的族群动员与拉祜族的历史建构 / 马健雄著.
Alternative titles: Xi nan bian jiang de zu qun dong yuan yu Lahu zu de li shi jian gou
Reinventing ancestor :
西南边疆的族群动员与拉祜族的历史建构
Main author: Ma, Jianxiong, (Author)
马健雄,
Format: Book           


Physical Description: 210 pages : illustrations, 1 map ; 23 cm