Shirīzu Daijō Bukkyō = Series Mahāyāna Buddhism

シリーズ大乗仏教 /

Level C DB181.02 /678880 v.1 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.2 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.3 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.4 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.5 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.6 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.7 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.8 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.9 Available  Request
Level C DB181.02 /678880 v.10 Available  Request
DISPLAY ALL ...
Full title: Shirīzu Daijō Bukkyō = Series Mahāyāna Buddhism / kanshū Takasaki Jikidō ; hensha Katsura Shōryū ... [et al.].
シリーズ大乗仏教 / 監修高崎直道 ; 編者 桂紹隆 ... [et al.].
Alternative titles: Daijō Bukkyō
Series Mahāyāna Buddhism
大乗仏教
Other authors: Takasaki, Jikidō, 1926-2013.
Katsura, Shōryū, 1944-
高崎直道, 1926-2013.
桂紹隆, 1944-
Format: Book           


Other authors: Takasaki, Jikidō, 1926-2013., Katsura, Shōryū, 1944-
Language: Japanese
Published: Tōkyō : Shunjūsha, 2011-
東京 : 春秋社, 2011-
Classmark: DB181.02 /678880
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references.
ISBN: 9784393101612 (v. 1)
4393101618 (v. 1)
9784393101629 (v. 2)
4393101626 (v. 2)
9784393101636 (v. 3)
4393101634 (v. 3)
9784393101698 (v. 9)
4393101693 (v. 9)