Nihon shin kyōiku hyakunenshi

日本新教育百年史 /

Level C DB372 /235285 v.1 Available
Level C DB372 /235285 v.2 Available
Level C DB372 /235285 v.3 Available
Level C DB372 /235285 v.4 Available
Level C DB372 /235285 v.5 Available
Level C DB372 /235285 v.6 Available
Level C DB372 /235285 v.7 Available
Level C DB372 /235285 v.8 Available
DISPLAY ALL ...
Full title: Nihon shin kyōiku hyakunenshi / Obara Kuniyoshi hen.
日本新教育百年史 / 小原國芳編.
Alternative titles: Nihon shin kyōiku 100-nenshi
Other authors: Obara, Kuniyoshi, 1887-1977.
小原國芳, 1887-1977.
Format: Book           


Table of Contents:
  • 880-03
  • dai 1-kan. Sōsetsu (shisō, jinbutsu)
  • dai 2-kan. Sōsetsu (gakkō)
  • dai 3-kan. Hokkaidō, Tōhoku
  • dai 4-kan. Kantō
  • dai 5-kan. Chūbu
  • dai 6-kan. Kinki
  • dai 7-kan. Chūgoku, Shikoku
  • dai 8-kan. Kyūshū, Okinawa.
Table of Contents:
  • 第1卷. 総說 (思想.人物) -- 第2卷. 総說 (学校) -- 第3卷. 北海道.東北 -- 第4卷. 関東 -- 第5卷. 中部 -- 第6卷. 近畿 -- 第7卷. 中国.四国 -- 第8卷. 九州.沖縄.