Phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý

Level C GT305.4 /753351 Available  Request
Full title: Phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý / Viện khoa học lao động và các vá̂n đè̂ xã hội, Trung tâm nghiên cứu khoa học vè̂ lao động nữ.
Corporate Authors: Trung tâm nghiên cứu khoa học vè̂ lao động nữ (Vietnam)
Format: eBook           


Corporate Authors: Trung tâm nghiên cứu khoa học vè̂ lao động nữ (Vietnam)
Language: Vietnamese
Published: Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia, 1997.
Classmark: GT305.4 /753351
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references.