Tịfl al-mimhạ̄t : riwāyah

طفل الممحات : رواية /

Level B P892.736NAS /754128 Available  Request
Full title: Tịfl al-mimhạ̄t : riwāyah / Ibrāhīm Nasr ̣Allāh.
طفل الممحات : رواية / ابراهيم نصر الله.
Main author: Nasr ̣Allāh, Ibrāhīm.
نصر الله، ابراهيم.
Format: Book           
Edition: al-Tạbʻah 1.
الطبعة 1.


Language: Arabic
Published: Bayrūt : al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr, 2000.
بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000.
Classmark: P892.736NAS /754128
Subjects: