Ren min fa yuan you hua si fa zhi quan pei zhi li lun yu shi wu

人民法院✹化司法职权配置理论与实务 /

Level D A345.107 /744777 Available
Full title: Ren min fa yuan you hua si fa zhi quan pei zhi li lun yu shi wu / zhu bian Gong Pixiang ; fu zhu bian Huang He ... [et al.].
人民法院✹化司法职权配置理论与实务 / 主编公丕祥 ; 副主编黄河 ... [et al.].
Alternative titles: Theory and practice on optimizing the allocation of judicial powers of People's courts.
Corporate Authors: Zhongguo fa xue hui. Shen pan li lun yan jiu hui. Si fa gai ge zhuan ye wei yuan hui Nian hui
中国法学会. 审判理论研究会. 司法改革专业委员会 年会
Other authors: Gong, Pixiang.
公丕祥.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.