Shanghai bo wu guan Zhongguo gu dai yu ji guan = Shanghai Museum ancient Chinese jade gallery.

上海博物館中國古代玉器館 = Shanghai Museum ancient Chinese jade gallery.

Level D FFX.L /726435 Available  Request
Full title: Shanghai bo wu guan Zhongguo gu dai yu ji guan = Shanghai Museum ancient Chinese jade gallery.
上海博物館中國古代玉器館 = Shanghai Museum ancient Chinese jade gallery.
Alternative titles: Zhongguo gu dai you ji guan
Shanghai Museum ancient Chinese jade gallery
Zhongguo gu dai yu ji guan
中國古代玉器館
Corporate Authors: Shanghai bo wu guan.
上海博物館.
Format: Book           


Corporate Authors: Shanghai bo wu guan.
Language: Chinese
English
Published: [Shanghai : Shanghai bo wu guan, 1996?]
[上海 : 上海博物館, 1996?]
Classmark: FFX.L /726435
Subjects:
上海博物館 Catalogs.