Cong cheng shi kan zhongguo de xian dai xing

從城市看中國的現代性 /

Level C c.219.c.7 /741857 Available
Full title: Cong cheng shi kan zhongguo de xian dai xing / Wu Renshu, Kang Bao, Lin Meili zhu bian.
從城市看中國的現代性 / 巫仁恕, 康豹, 林美莉主編.
Alternative titles: City and Chinese modernity
Main author: Wu, Renshu.
巫仁恕
Other authors: Katz, Paul R., 1961-
Lin, Meili, 1963-
康豹, 1961-
林美莉, 1963-
Format: Book           


Other authors: Katz, Paul R., 1961-, Lin, Meili, 1963-
Language: Chinese
Published: Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 2010.
台北 : 中央研究院近代史研究所, 2010.
Classmark: c.219.c.7 /741857
Subjects:
ISBN: 9789860228687
986022868X