Zhongguo nong cun shao shu min zu fu nü quan yi bao zhang fa lü zhi du yan jiu = Zhongguo nongcun shaoshu minzu funu quanyi baozhang falu zhidu yanjiu

中国农村少数民族妇女权益保障法律制度研究 = Zhongguo nongcun shaoshu minzu funu quanyi baozhang falu zhidu yanjiu /

Level D A345.106134 /738496 Available
Full title: Zhongguo nong cun shao shu min zu fu nü quan yi bao zhang fa lü zhi du yan jiu = Zhongguo nongcun shaoshu minzu funu quanyi baozhang falu zhidu yanjiu / Zheng Yushun zhu bian.
中国农村少数民族妇女权益保障法律制度研究 = Zhongguo nongcun shaoshu minzu funu quanyi baozhang falu zhidu yanjiu / 郑玉顺主编.
Alternative titles: Zhongguo nongcun shaoshu minzu funu quanyi baozhang falu zhidu yanjiu
Other authors: Zheng, Yushun.
郑玉顺.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Physical Description: 2, 3, 359 p. ; 21 cm.