Huai bao gu jin : Qianlong huang di wen hua sheng huo yi shu

懷抱古今: 亁隆皇帝文化生活兿術 /

Level D FF.L /731591 Available
Full title: Huai bao gu jin : Qianlong huang di wen hua sheng huo yi shu / Aomen yi shu bo wu guan = Vivência do Imperador Qian Long / Museu de Arte de Macau = The life of Emperor Qian Long / the Macao Museum of Art.
懷抱古今: 亁隆皇帝文化生活兿術 / Aomen yi shu bo wu guan = Vivência do Imperador Qian Long / Museu de Arte de Macau = The life of Emperor Qian Long / the Macao Museum of Art.
Alternative titles: Qianlong huang di de zhi guo mou lüe
Vivência do Imperador Qian Long
Life of Emperor Qian Long
乾隆皇帝文化生活兿術
Corporate Author: Museu de Arte de Macau.
, Gu gong bo wu yuan (China)
故宮博物院 (China)
Format: Book           


Corporate Author: Museu de Arte de Macau., Gu gong bo wu yuan (China)
Language: Chinese
Published: [Macao] : Aomen yi shu bo wu guan, 2002.
[Macao] : 澳門兿術博物館, 2002.
Classmark: FF.L /731591
Subjects:
乾隆, Emperor of China, 1711-1799 Exhibitions.
Bibliography: Includes bibliographical references.
ISBN: 9993746428
9789993746423