Shanghai ren min dai biao da hui zhi

上海人民代表大会志 /

Offsite c.153.s.66 /726253 Available  Request
Full title: Shanghai ren min dai biao da hui zhi / zhu bian Cai Bingwen ; fu hu bian Yang Guobao, Guan Wanyuan ; "Shanghai ren min dai biao da hui zhi" bian zuan wei yuan hui bian.
上海人民代表大会志 / 主编蔡秉文 ; 副主编杨囯褒, 管万源 ; 巜上海人民代表大会志》编纂委员会编.
Corporate Authors: Shanghai ren min dai biao da hui zhi bian zuan wei yuan hui.
上海人民代表大会志编纂委员会.
Other authors: Cai, Bingwen.
Yang, Guobao.
Guan, Wanyuan.
蔡秉文.
杨囯褒.
管万源.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Other authors: Cai, Bingwen., Yang, Guobao., Guan, Wanyuan.
Corporate Authors: Shanghai ren min dai biao da hui zhi bian zuan wei yuan hui.
Language: Chinese
Published: Shanghai : Shanghai she hui ke ue yuan chu ban she, 1998.
上海 : 上海社会科学院出版社, 1998.
Classmark: c.153.s.66 /726253
Subjects:
上海 (China). 人民代表大会 History.
上海 (China) Politics and government.
Series: Shanghai Shi zhuan zhi xi lie cong kan
上海市专志系列丛刊
ISBN: 7806185216
9787806185216