Shanghai qing gong ye zhi

上海轻工业志 /

Offsite c.153.s.66 /726256 Available
Full title: Shanghai qing gong ye zhi / zhu bian He Xianji ; fu zhu bian Fang Peichun, Zhu Tao, Wu Zhaojia ; "Shanghai qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.
上海轻工业志 / 主编賀贤稷 ; 副主编方沛春, 朱涛, 吳肇嘉 ;《上海轻工业志》编纂委员会编.
Corporate Authors: "Shanghai qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui.
《上海轻工业志》编纂委员会.
Other authors: He, Xianji.
贺贤稷.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Other authors: He, Xianji.
Corporate Authors: "Shanghai qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui.
Language: Chinese
Published: Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1996.
上海 : 上海社会科学院出版社, 1996.
Classmark: c.153.s.66 /726256
Subjects:
上海 (China) Economic conditions.
Series: Shanghai Shi zhuan zhi xi lie cong kan
上海市专志系列丛刋
ISBN: 7806182306
9787806182307