Nong cun ji ceng min zhu de zheng zhi wen hua fen xi : Su nan mo shi = The political cultural analysis of rural democracy at the grassroots level

农村基层民主的政治文化分析 : 苏南模式 = The political cultural analysis of rural democracy at the grassroots level /

Level C c.219.n.2 /725866 Available
Full title: Nong cun ji ceng min zhu de zheng zhi wen hua fen xi : Su nan mo shi = The political cultural analysis of rural democracy at the grassroots level / Yu Yulan zhu.
农村基层民主的政治文化分析 : 苏南模式 = The political cultural analysis of rural democracy at the grassroots level / 于毓蓝著.
Alternative titles: Political cultural analysis of rural democracy at the grassroots level
Main author: Yu, Yulan, 1973-
于毓蓝, 1973-
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.