Cong si miao fa xian li shi : Taiwan si miao wen xian zhi jie du yu yi han

從寺廟發現歷史 : 臺灣寺廟文獻之解讀與意涵 /

Level C c.121.c.3 /908094 Available
Full title: Cong si miao fa xian li shi : Taiwan si miao wen xian zhi jie du yu yi han / Zhuo Kehua zhu.
從寺廟發現歷史 : 臺灣寺廟文獻之解讀與意涵 / 卓克華著.
Alternative titles: Taiwan si miao wen xian zhi jie du yu yi han
臺灣寺廟文獻之解讀與意涵
Main author: Zhuo, Kehua.
卓克華.
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.