Imtāʻ al-asmāʻ bi-mā lil-Nabī min al-ahẉal̄ wa-al-amwāl wa-al-hạfadah wa-al-matāʻ

متاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع /

Level B P297.63 /912749 Vol. 1-15 Available  Request
Full title: Imtāʻ al-asmāʻ bi-mā lil-Nabī min al-ahẉal̄ wa-al-amwāl wa-al-hạfadah wa-al-matāʻ / taʼlīf Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ʻAlī ibn ʻAbd al-Qādir ibn Muḥammad al-Maqrīzī ; tahq̣īq wa-taʻlīq Muḥammad ʻAbd al-Hạmīd al-Numaysī.
متاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع / تأليف تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي ؛ تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي.
Alternative titles: Imtāʻ al-asmāʻ bi-mā lil-Nabī min al-ahẉāl wa-al-hạfadah wa-al-matāʻ
متاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والحفدة والمتاع
Main author: Maqrīzī, Aḥmad ibn ʻAlī
مقريزي، أحمد بن علي.
Other authors: Numaysī, Muḥammad ʻAbd al-Hạmīd.
نميسي، محمد عبد الحميد.
Format: Book           
Edition: al-Tạbʻah 1.
الطبعة 1.


Other authors: Numaysī, Muḥammad ʻAbd al-Hạmīd.
Language: Arabic
Published: Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 1999.
بيروت : دار الكتب العلمية، 1999.
Classmark: P297.63 /912749
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (v.15, p. 349-355) and indexes.
ISBN: 2745122088