Zhongguo chuan bo xiao guo tou shi

中国传播俲果透視 /

Level C c.16.z.10 /611449 Available
Full title: Zhongguo chuan bo xiao guo tou shi / Zhongguo she hui ke xue yuan xin wen yan jiu suo, Shou du xin wen xue hui diao cha zu bian ; Chen Chongshan, Mi Xiuling zhu bian.
中国传播俲果透視 / 中国社会科学院新闻研究所, 首都新闻学会调查组 编 ; 陈崈山, 弭秀玲主编.
Alternative titles: Perspective study of media communication effects in China.
Corporate Author: Zhongguo she hui ke xue yuan. Xin wen yan jiu suo.
, Shou du xin wen xue hui (Beijing, China). Diao cha zu.
中国社会科学院. 新闻研究所.
首都新闻学会 (Beijing, China). 调查组.
Other authors: Chen, Chongshan.
Mi, Xiuling.
陈崈山.
弭秀玲.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Other authors: Chen, Chongshan., Mi, Xiuling.
Corporate Author: Zhongguo she hui ke xue yuan. Xin wen yan jiu suo., Shou du xin wen xue hui (Beijing, China). Diao cha zu.
Language: Chinese
Published: Shenyang : Shenyang chu ban she, 1989.
沈阳 : 沈阳出版社, 1989.
Classmark: c.16.z.10 /611449
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references.