Zhongguo ke ji tong ji nian jian

中国科技统计年鉴 /

Holdings: 2001-2007,2009; 2011-2012.
Offsite c.236.z.151 /857804 Available
Level C c.236.z.151 /857804 Available
Level C MCD 1421 CD 2009 Available
Full title: Zhongguo ke ji tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju, Guo jia ke xue ji shu wei yuan hui bian = China statistical yearbook on science and technology / edited by State Statistical Bureau, State Science and Technology Commission.
中国科技统计年鉴 / 国家统计局, 国家科学技术委员会编 = China statistical yearbook on science and technology / edited by State Statistical Bureau, State Science and Technology Commission.
Alternative titles: China statistical yearbook on science and technology
Corporate Author: China. Guo jia tong ji ju.
, China. Guo jia ke wei.
China. 国家统计局.
China. 国家科委.
Format: Journal           
Holdings: Holdings: 2001-2007,2009; 2011-2012.


Corporate Author: China. Guo jia tong ji ju., China. Guo jia ke wei.
Language: Chinese
Published: Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
北亰 : 中国统计出版社, 1992-
Date Published: 1991-
Classmark: c.236.z.151 /857804
Subjects:
Publication Frequency: Annual
ISBN: 7503736518