Harvard Citation

Kḷain, T., 1983. Toladot u-derakhim: ʻal hạyehem vẹ-shitọtehem shel shishah mi-gedole ha-mefarshim. Yerushalayim: Mashʼabim--Merkaz sifruti-hẹvrati.

APA Citation

Kḷain, T. (1983). Toladot u-derakhim: ʻal hạyehem vẹ-shitọtehem shel shishah mi-gedole ha-mefarshim. Yerushalayim: Mashʼabim--Merkaz sifruti-hẹvrati.

Chicago Style Citation

Kḷain, Tsevi. Toladot U-derakhim: ʻal Hạyehem Vẹ-shitọtehem Shel Shishah Mi-gedole Ha-mefarshim. Yerushalayim: Mashʼabim--Merkaz sifruti-hẹvrati, 1983.

MLA Citation

Kḷain, Tsevi. Toladot U-derakhim: ʻal Hạyehem Vẹ-shitọtehem Shel Shishah Mi-gedole Ha-mefarshim. Yerushalayim: Mashʼabim--Merkaz sifruti-hẹvrati, 1983.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.