Shanghai gong ye hua yan jiu

上海工業化硏究,

Level C c.235.s.2 /150722 Available  Request
Full title: Shanghai gong ye hua yan jiu / Liu Dajun zhu.
上海工業化硏究, 劉大鈞著.
Main author: Liu, Dajun, 1890-1962.
劉大鈞, 1890-1962.
Format: Book           


Language: Chinese
Published: Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 29 [1940]
長沙 : 商務印書館, 民國29[1940]
Classmark: c.235.s.2 /150722
Subjects:
Series: Zhongshan wen hua jiao yu guan yan jiu cong shu
中山文化敎育館硏究叢書