Sengo Nihon kyōiku shiryō shūsei

戦後日本敎育史料集成 /

Level C DB312.1076 /403940 v.01 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.02 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.03 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.04 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.05 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.06 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.07 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.08 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.09 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.10 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.11 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.12 Available  Request
Level C DB312.1076 /403940 v.13 Available  Request
DISPLAY ALL ...
Full title: Sengo Nihon kyōiku shiryō shūsei / [hensha "Sengo Nihon Kyōiku Shiryō Shūsei" Henshū Iinkai ; kikaku henshū Sōjinsha].
戦後日本敎育史料集成 / [編者 ✹戦後日本敎育史料集成✹編集委員会 ; 企画編集 蒼人社].
Corporate Authors: Sōjinsha.
蒼人社.
Format: Book           


Corporate Authors: Sōjinsha.
Language: Japanese
Published: Tōkyō : Sanʼichi Shobō, 1982-1984.
東京 : 三一書房, 1982-1984.
Classmark: DB312.1076 /403940
Subjects: