Family lineage organization and social change in Ming and Qing Fujian

Level C CCD306.85 /813794 Available
Full title: Family lineage organization and social change in Ming and Qing Fujian / Zheng Zhenman ; translated by Michael Szonyi, with the assistance of Kenneth Dean and David Wakefield.
Alternative titles: Ming Qing Fujian jia zu zu zhi yu she hui bian qian. English
Main author: Zheng, Zhenman.
Format: Book