Phụ nữ, giới và phát triẻ̂n

Level C GT305.4 /837803 Available  Request
Full title: Phụ nữ, giới và phát triẻ̂n / Trà̂n Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng.
Main author: Trà̂n, Thị Vân Anh.
Other authors: Lê, Ngọc Hùng.
Format: Book           


Other authors: Lê, Ngọc Hùng.
Language: Vietnamese
Published: Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Phụ Nữ, 1996.
Classmark: GT305.4 /837803
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 320-327).