Harvard Citation

Trà̂n, T. V. A., & Lê, N. H., 1996. Phụ nữ, giới và phát triẻ̂n. Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Phụ Nữ.

APA Citation

Trà̂n, T. V. A., & Lê, N. H. (1996). Phụ nữ, giới và phát triẻ̂n. Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Phụ Nữ.

Chicago Style Citation

Trà̂n, Thị Vân Anh., and Ngọc Hùng Lê. Phụ Nữ, Giới Và Phát Triẻ̂n. Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Phụ Nữ, 1996.

MLA Citation

Trà̂n, Thị Vân Anh., and Ngọc Hùng Lê. Phụ Nữ, Giới Và Phát Triẻ̂n. Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Phụ Nữ, 1996.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.