Ming Qing shi dai Taiwan shu hua

明淸時代臺灣書畫 /

Level D c.FFH.L /662160 Available
Full title: Ming Qing shi dai Taiwan shu hua / [ce hua bian ji Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; te yue zhuan shu Ming Qing shi dai Taiwan shu hua zhang zi liao zhuan shu xiao zu].
明淸時代臺灣書畫 / [策劃編輯行政院文化建設委員會 ; 特約撰述明淸時代臺灣書畫展資料撰述小組].
Corporate Authors: Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui (China)
行政院文化建設委員會 (China)
Format: Book           


Corporate Authors: Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui (China)
Language: Chinese
Published: [Taipei] : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, min guo 73 [1984]
[Taipei] : 行政院文化建設委員會, 民國73 [1984]
Classmark: c.FFH.L /662160
Subjects: