Xie lao shi xuan

谢老诗選 /

Level C c.363.h.101 /409243 Available
Full title: Xie lao shi xuan / [Zhou Zhenfu, Chen Xin zhu shi].
谢老诗選 / [周振甫, 陈新注释].
Alternative titles: Poems.
Main author: Xie, Juezai, 1883-
謝覺哉, 1883-
Other authors: Zhou, Zhenfu, 1911-
Chen, Xin.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.