Harvard Citation

Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ (Vietnam), Lê, T., & Đỗ, T. B., 1997. Ten years of progress, Vietnamese women from 1985 to 1995. Hanoi: Phunu Pub. House.

APA Citation

Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ (Vietnam), Lê, T., & Đỗ, T. B. (1997). Ten years of progress, Vietnamese women from 1985 to 1995. Hanoi: Phunu Pub. House.

Chicago Style Citation

Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ (Vietnam), Thi Lê, and Thị Bình Đỗ. Ten Years of Progress, Vietnamese Women From 1985 to 1995. Hanoi: Phunu Pub. House, 1997.

MLA Citation

Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ (Vietnam), Thi Lê, and Thị Bình Đỗ. Ten Years of Progress, Vietnamese Women From 1985 to 1995. Hanoi: Phunu Pub. House, 1997.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.