Ten years of progress, Vietnamese women from 1985 to 1995

Level C GG305.42 /818407 Available  Request
Full title: Ten years of progress, Vietnamese women from 1985 to 1995 / Le Thi, Do Thi Binh, editors.
Alternative titles: Mười năm bước tié̂n bộ của phụ nữ Việt Nam, 1985-1995. English.
Vietnamese women from 1985 to 1995
Corporate Authors: Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ (Vietnam)
Other authors: Lê, Thi, 1926-
Đỗ, Thị Bình.
Format: Book           


Other authors: Lê, Thi, 1926-, Đỗ, Thị Bình.
Corporate Authors: Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ (Vietnam)
Language: English
Vietnamese
Published: Hanoi : Phunu Pub. House, 1997.
Classmark: GG305.42 /818407
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references.