Ying Han she hui ke xue, jiao yu xue ci hui = An English-Chinese glossary of social sciences and education

英漢社會科學,敎育學詞滙 = An English-Chinese glossary of social sciences and education /

... Ref C300 /340518 Available
Full title: Ying Han she hui ke xue, jiao yu xue ci hui = An English-Chinese glossary of social sciences and education / Jiang Shao-lun bian yi.
英漢社會科學,敎育學詞滙 = An English-Chinese glossary of social sciences and education / 江紹倫編譯.
Alternative titles: English-Chinese glossary of social sciences and education.
She hui ke xue, jiao yu xue ci hui.
社會科學, 敎育學詞匯.
Other authors: Kong, Shiu Loon, 1934-
江紹倫, 1934-
Format: Book           


Other authors: Kong, Shiu Loon, 1934-
Language: Chinese
Published: Xiang-gang : Shang wu yin shu guan, 1975
香港 : 商務印書館, 1975
Classmark: Ref C300 /340518
Subjects:
ISBN: 9620760050