Lẽ̂ hội bỏ mả (Pơthi) các dân tộc Bá̆c Tây Nguyên : dân tộc Giarai-Bana

Level C GT393.9 /801973 Available
Full title: Lẽ̂ hội bỏ mả (Pơthi) các dân tộc Bá̆c Tây Nguyên : dân tộc Giarai-Bana / Ngô Văn Doanh.
Main author: Ngô, Văn Doanh.
Format: Book           


Language: Vietnamese
Published: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 1995.
Classmark: GT393.9 /801973
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 308-312).