Phụ nữ nông thôn và việc phát triẻ̂n các ngành nghè̂ phi nông nghiệp : qua khảo sát một só̂ xã vùng đò̂ng bà̆ng sông Hò̂ng

Level C GT331.481 /793070 Available  Request
Full title: Phụ nữ nông thôn và việc phát triẻ̂n các ngành nghè̂ phi nông nghiệp : qua khảo sát một só̂ xã vùng đò̂ng bà̆ng sông Hò̂ng / chủ biên, Lê Thi.
Corporate Authors: Trung tâm nghiên cứu khoa học vè̂ gia đình và phụ nữ (Vietnam)
Other authors: Lê, Thi, 1926-
Format: Book           


Other authors: Lê, Thi, 1926-
Corporate Authors: Trung tâm nghiên cứu khoa học vè̂ gia đình và phụ nữ (Vietnam)
Language: Vietnamese
Published: Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 1998.
Classmark: GT331.481 /793070
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 193-194).