Văn hóa và lịch sử người Thái ở Việt Nam.

Level C GT305.8 /793064 Available
Full title: Văn hóa và lịch sử người Thái ở Việt Nam.
Corporate Authors: Đại học quó̂c gia Hà Nội. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn hóa. Chương trình Thái học Việt Nam.
Other authors: Cà̂m Trọng.
Format: Book           


Other authors: Cà̂m Trọng.
Corporate Authors: Đại học quó̂c gia Hà Nội. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn hóa. Chương trình Thái học Việt Nam.
Language: Vietnamese
Published: Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Văn hóa dân tộc, 1998.
Classmark: GT305.8 /793064
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references.