Yuan Shikai zou yi

袁世凯奏议 /

Level C c.270.y.68 /558248 Available  Request
Full title: Yuan Shikai zou yi / Tianjin tu shu guan, Tianjin she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian ; Liao Yizhong, Luo Zhenrong zheng li.
袁世凯奏议 / 天津图书馆, 天津社会科学院历史硏究所编 ; 廖一中, 罗眞容整理.
Main author: Yuan, Shikai, 1859-1916.
袁世凱, 1859-1916.
Corporate Author: Tianjin tu shu guan.
, Tianjin she hui ke xue yuan. Li shi yan jiu suo.
天津图书馆.
天津社会科学院. 历史硏究所.
Other authors: Liao, Yizhong.
Luo, Zhenrong.
廖一中.
罗眞容.
Format: Book