Fukuzawa Yukichi to shin kyōiku

福澤諭吉と新敎育 /

Level C DB371 /86070 Available
Full title: Fukuzawa Yukichi to shin kyōiku / Kobayashi Sumie cho.
福澤諭吉と新敎育 / 小林澄兄著.
Main author: Kobayashi, Sumie, 1886-1971.
小林澄兄, 1886-1971.
Format: Book