Các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Nam = The Tay and Nung nationalities in Viet Nam

Level C GT305.8 /648130 Available
Full title: Các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Nam = The Tay and Nung nationalities in Viet Nam / chủ nghiệm dự án, Bé̂ Vié̂t Đả̆ng.
Alternative titles: Tay and Nung nationalities in Viet Nam
Corporate Authors: Viện dân tộc học (Vietnam)
Other authors: Bé̂, Vié̂t Đà̆ng.
Format: Book           


Other authors: Bé̂, Vié̂t Đà̆ng.
Corporate Authors: Viện dân tộc học (Vietnam)
Language: Vietnamese
Published: [Hà Nội] : Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện dân tộc học, 1992.
Classmark: GT305.8 /648130
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 326-331).