Munjang kanghwa

문장 강화 /

Level D CD808 /639172 Available
Full title: Munjang kanghwa / Yi T'ae-jun chiŭm.
문장 강화 / 이태준 지음.
Main author: Yi, T'ae-jun, 1904-1956.
이태준, 1904-1956.
Other authors: Im, Hyŏng-t'aek.
임형택.
Format: Book           


Other authors: Im, Hyŏng-t'aek.
Language: Korean
Published: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Ch'angjak kwa Pip'yŏngsa, 1988.
서울 특별시 : 창작과 비평사, 1988.
Classmark: CD808 /639172
Subjects:
Series: Ch'angbi kyoyang mun'go ; 10.
창비 교양 문고 ; ; ; 10.
ISBN: 8936450107
9788936450106