Kyŏngju Namsan : Silla Chŏngt'o ŭi pulsang

慶州 南山 : 新羅 淨土 의 佛像 /

Level D FMD.L /602834 Available
Full title: Kyŏngju Namsan : Silla Chŏngt'o ŭi pulsang / sajin Kang Un-gu ; kŭl Kim Wŏl-lyong, Kang U-bang.
慶州 南山 : 新羅 淨土 의 佛像 / 寫眞 姜 運求 ; 글 金 元龍, 姜 友邦.
Main author: Kang, Un-gu, 1941-
姜 運求, 1941-
Other authors: Kim, Wonyong, 1922-
Kang, U-bang.
金元龍, 1922-
姜 友邦.
Format: Book           


Physical Description: 197 pages : chiefly color illustrations, map ; 37 cm