Zhongguo gong chan dang di ba jie quan guo dai biao da hui de er ci hui yi guan yu Zhong yang wei yuan hui de gong zuo bao gao de jue yi : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui xiang di ba jie quan guo dai biao da hui de er ci hui yi de gong zuo bao gao

中国共产党第八届全国代表大会第二次会议关于中央委员会的工作报告的决议 : 中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告 /

Offsite c.206.Pam /342024 Available
Full title: Zhongguo gong chan dang di ba jie quan guo dai biao da hui de er ci hui yi guan yu Zhong yang wei yuan hui de gong zuo bao gao de jue yi : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui xiang di ba jie quan guo dai biao da hui de er ci hui yi de gong zuo bao gao / Liu Shaoqi [bao gao].
中国共产党第八届全国代表大会第二次会议关于中央委员会的工作报告的决议 : 中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告 / 刘少奇[报告].
Corporate Author: Zhongguo gong chan dang. Peking) (Quan guo dai biao da hui)
, Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui.
中国共产党. 中央委员会.
Other authors: Liu, Shaoqi, 1898-1969.
中国共产党.
刘少奇, 1898-1969.
Format: Book           


Other authors: Liu, Shaoqi, 1898-1969.
Corporate Author: Zhongguo gong chan dang. Peking) (Quan guo dai biao da hui), Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui.
Language: Chinese
Published: Beijing : Ren min chu ban she, 1958.
北京 : 人民出版社, 1958.
Classmark: c.206.Pam /342024
Subjects: