Munjang taejŏn

文章大典 /

Level D CD808 /122952 Available
Full title: Munjang taejŏn / Kwak Chong-wŏn Kim Yun-sŏng Yu Chu-hyŏn kongjŏ.
文章大典 / 郭鐘元 金潤成 柳周鉉共著.
Main author: Kwak, Chong-wŏn, 1915-
郭鐘元, 1915-
Format: Book           


Language: Korean
Published: Sŏul : Sin T'aeyangsa Ch'ulp'an'guk, Tan'gi 4294 [1961]
서울 : 新太陽社出版局 , 檀紀 4294 [1961]
Classmark: CD808 /122952
Subjects: