Chosŏn t'ongsinsa ŭi palchach'wi

朝鮮 通信使 의 발자취 /

Level D CD934.6 /527524 Available
Full title: Chosŏn t'ongsinsa ŭi palchach'wi / Kim Ŭi-hwan chŏ.
朝鮮 通信使 의 발자취 / 金 義煥 著.
Main author: Kim, Ŭi-hwan, 1925-
金 義煥, 1925-
Format: Book           
Edition: Ch'op'an.
초판.


Language: Korean
Published: Sŏul : Chŏngŭm Munhwasa, 1985.
서울 : 正音 文化社, 1985.
Classmark: CD934.6 /527524
Subjects:
金 義煥, 1925- Travel Japan.
Bibliography: "Chosŏn t'ongsinsa kwan'gye chungyo saryo mongnok" p. 353-361.