Nguòi Chăm ỏ Thuạn Hải

Level C GT305.8 /606690 Available
Full title: Nguòi Chăm ỏ Thuạn Hải
Corporate Author: Thuạn Hải (Vietnam). Ủy ban nhân dân
, Viẹn khoa học xã họi tại Thành phó Hò Chí Minh
Format: Book           


Notes: At head of title: Viẹn khoa học xã họi tại TP. Hò Chí Minh, Ủy ban nhân dân Tỉnh Thuạn Hải
Physical Description: 373 p., [5] p. of plates : ill. (some col.) ; 20 cm