Nguòi Chăm ỏ Thuạn Hải

Level C GT305.8 /606690 Available
Full title: Nguòi Chăm ỏ Thuạn Hải
Corporate Author: Thuạn Hải (Vietnam). Ủy ban nhân dân
, Viẹn khoa học xã họi tại Thành phó Hò Chí Minh
Format: Book           


Corporate Author: Thuạn Hải (Vietnam). Ủy ban nhân dân, Viẹn khoa học xã họi tại Thành phó Hò Chí Minh
Language: Vietnamese
Published: [Thuạn Hải] : Sỏ văn hóa thông tin Thuạn Hải, 1989
Classmark: GT305.8 /606690
Subjects:
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 365-371)