Zhongguo si fa zhi du gai ge zong heng tan : quan guo fa yuan xi tong di 6 jie xue shu tao lun hui lun wen xuan

中国司法制度改革纵横谈 : 全国法院系统第六届学术讨论会论文选 /

Level D A345.107 /714752 Available
Full title: Zhongguo si fa zhi du gai ge zong heng tan : quan guo fa yuan xi tong di 6 jie xue shu tao lun hui lun wen xuan / Di 6 jie xue shu tao lun hui lun wen ping xuan wei yuan hui bian.
中国司法制度改革纵横谈 : 全国法院系统第六届学术讨论会论文选 / 第六届学术讨论会论文评选委员会编.
Alternative titles: Quan guo fa yuan xi tong di 6 jie xue shu tao lun hui lun wen xuan
Zhongguosifazhidugaigezonghengtan
Zhongguo sifa zhidu gaige zonghengtan
全国法院系统第六届学术讨论会论文选
Corporate Author: Quan guo fa yuan xi tong xue shu tao lun hui China)
, Quan guo fa yuan xi tong xue shu tao lun hui. (Xue shu tao lun hui lun wen ping xuan wei yuan hui.)
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Corporate Author: Quan guo fa yuan xi tong xue shu tao lun hui China), Quan guo fa yuan xi tong xue shu tao lun hui. (Xue shu tao lun hui lun wen ping xuan wei yuan hui.)
Language: Chinese
Published: [Peking] : Ren min fa yuan chu ban she, 1994.
[Peking] : 人民法院出版社, 1994.
Classmark: A345.107 /714752
Subjects:
ISBN: 7800562573
9787800562570