Zhongguo xian dai xiao shuo yu wen xue chuan tong

中国现代小说与文学传统 /

Level C c.352.z.104 /663615 Available
Full title: Zhongguo xian dai xiao shuo yu wen xue chuan tong / Fang Xide zhu.
中国现代小说与文学传统 / 方锡德著.
Main author: Fang, Xide, 1946-
方锡德, 1946-
Format: Book           


Physical Description: iii, 474 pages ; 21 cm.